Startsidan

Välkommen

MADEN EN SAMFÄLLIGHET OCH ETT BOENDE


Address

Madens Samfällighetsförening

Svalörtsvägen 2B

446 36 ÄLVÄNGEN Organisation.

Föreningen består av 176 medlemmar, det vill säga alla fastigheter mellan Blåsippsvägen i söder och Gustav Larssons väg i norr. Husen norr om Gustav Larssons väg byggdes senare och ingår inte i vår samfällighet. Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Namn, adress och telefonnummer står att finna på vår hemsida www.maden.se

Föreningen är naturligt uppdelad i tre olika etapper numrerade efter byggordningen en gång i tiden. Etappen mellan Gustav Larssons väg och Svalörtsvägen är etapp 1, mellan Svalörtsvägen och Vårlöksvägen ligger etapp två och slutligen etapp tre som begränsas av Vårlöksvägen och Blåsippsvägen. I varje etapp finns fyra områden som vi kallar byar. En by består av det naturliga ”stråk” som bildas om man går rakt igenom en etapp. Byn närmast Vallmovägen (vägen med farthindren) är nummer 1 och den närmast gång- och cykelbanan i öster har nummer 4. By 2:3 är således tredje byn från Vallmovägen räknat i etapp 2. Det låter krångligare än vad det är. Ta en promenad i området så förstår Ni snart vad vi menar!

I varje by finns ett kontaktombud. Detta ombud har Ni förmodligen redan träffat eftersom det skall ha varit han/hon som som gett Er denna information. Kontaktombuden är länken mellan den enskilde medlemmen och styrelsen. Det är kontaktombudet som ni i första hand skall vända er till om ni har några frågor. Hon eller han hänvisar vidare om det är nödvändigt. Hur kontaktombuden väljs är olika från by till by. I somliga byar skiftas kontaktombud varje år efter schema, i andra är det en och samma så länge hon/han känner för det.

Föreningen har två ordinarie stämmor varje år. En på våren i april då bland annat förvaltningen av föreningen redovisas samt en på hösten i oktober då styrelse för kommande mandatperioder väljs. Till varje stämma står det medlemmarna fritt att lämna motioner om förändringar i föreningen. Kallelse till dessa stämmor skall läggas i varje medlems brevlåda senast 14 dagar före stämman.


Medlemsavgifter.

Hitta man här 


Vad får jag för min medlemsavgift?

Pengarna går till att betala de utgifter föreningen har. Föreningen betalar bland annat försäkringar, elektricitet på gemensamma anläggningar, underhåll av växtlighet, garage, lekredskap, parkeringsplatser med mera samt material till städdagar. Ta kontakt med ordförande eller kassören om Ni vill ha en kopia på senaste bokslutet eller budgeten.


Städning, skottning med mera.

Varje by är uppdelad i ansvarsområden för städning, skottning och sandning. Ert kontaktombud har säkert en karta över Er by så att ni kan se vilket område som är knutet till Er fastighet.

Sista lördagarna i april och oktober anordnas gemensamma städdagar då det egna området ges en uppfräschning inför stundande sommar respektive vinter. Containrar beställs hem och föreningen skaffar hem sopsäckar. Vi vill påpeka att det ingår i skyldigheterna som medlem i Maden att delta i de gemensamma städdagarna. Se stadgarna för vidare information.

Som fastighetsägare är Ni skyldig att hålla halkfritt utanför Er fastighet under vinterhalvåret. För vårt eget välbefinnande bör vi hålla välskottat i området.Övrigt.

Tillsammans med detta papper finns föreningens stadgar och ordningsregler. Läs igenom dessa och ha dem gärna till hands. Har Ni några frågor kontakta gärna Ert ombud eller någon i styrelsen

Bakom etapp tre ligger en fotbollsplan med grus. Själva planen är kommunens med vi disponerar denna

Garagen tillhör föreningen och inte Er som enskild fastighetsägare. Vid problem med exempelvis portarna skall ni ringa ansvarig vars namn Ni finner på hemsidan. Samma sak gäller lyktstolparna i området. Går någon sönder, ring ansvarig i styrelsen.


Vi hoppas att detta gett Er en ungefärlig bild av vad Madens Samfällighet går ut på. Ni är som sagt välkommen att ta kontakt om något är oklart.
Älvängen 2002-11-14 (Senaste uppdatering 2022-03-24)  / Styrelsen